Kariérové poradenství

Kariérové poradenství

Kariérové poradkyně na naší škole:

RNDr. Lenka Krejčíková, Mgr. Světlana Smejkalová

Konzultační hodiny kariérových poradkyň:

Mgr. Světlana Smejkalová: středa 11.30 – 12.15 + kdykoli po předchozí domluvě

RNDr. Lenka Krejčíková: čtvrtek 13.10 – 14.00 + kdykoli po předchozí domluvě

S čím vám můžeme pomoci:

  • podpora při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace
  • podpora žáků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami
  • podpora žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání/předčasným ukončením studia při výběru povolání
  • objevování zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce
  • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby
  • příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV)
  • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí
  • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče
  • identifikace nadání/potenciálu každého žáka

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

INSTITUCE:

 

VYSOKÉ ŠKOLY:

 

VOLBA POVOLÁNÍ:

 

E-TESTY:

 

VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY:

 

STUDIUM V ZAHRANIČÍ:

 

Mgr. Světlana Smejkalová