Dvě třídy čtyřletého oboru

Gymnázium T. G. Masaryka ve školním roce 2021/2022 otevírá nově 2 třídy čtyřletého vzdělávacího oboru.

Zájemci o studium se mohou hlásit do přípravných kurzů na email dvorackova@gzastavka.cz nebo email@gzastavka.cz – viz informace na stránkách školy.

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (15. 11. 2020)