Bohatství Země

Přírodovědecká fakulta a Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity vyhlásily letos již 6. kolo multioborové soutěže Bohatství Země.

Úkolem soutěžních týmů je navrhnout nejvhodnější způsob těžby nerostných surovin z pohledu technologie a ekonomické výhodnosti se zohledněním sociálních a environmentálních aspektů těžby. Dobývat a prodávat se bude LITHIUM a WOLFRAM V letošním roce se z naší školy do soutěže přihlásily hned dva týmy, oba ze tříd S4A a C2A.

Více informací v přiloženém souboru:

Mgr. Lenka Mášová (31. 10. 2019)