Brněnská logická hra

Od 7. 11. 2022 se studentky sekundy Gabriela Křížová, Petra Pokorná, Eliška Rosendorfová a Barbora Ustohalová účastnily společně s dalšími devítisty týmy soutěže Brloh (Brněnská logická hra). Soutěž byla rozdělena do tří základních kol po 10 úlohách. I přes to, že úlohy byly velmi obtížné, staly se úspěšnými řešiteli všech těchto kol a postoupily tak do semifinále konaného 29. 11. 2022, kde se z postupujících 276 týmů nakonec umístily na 138. místě.

foto

Barbora Ustohalová, Gabriela Křížová, Eliška Rosendorfová a Petra Pokorná (sekunda, 30. 11. 2022)