BURZA UČEBNIC

V pondělí 28. 6. se ve školní jídelně gymnázia od 8 do 9:30 hod. uskuteční burza učebnic.

Povinné učebnice pro jednotlivé ročníky jsou součástí rozhodnutí ředitele 10/2021 – viz složka pro žáky – seznam učebnic pro školní rok 2021/2022.

Povinnou literaturu musí mít žáci na začátku školního roku. Jiné učebnice může požadovat vyučující od žáků pouze po konzultaci a schválení ředitelem školy. Žáci čtyřletého vzdělávacího oboru a žáci šestiletého oboru vzdělání od tercie počínaje si zajistí učebnice sami, žákům primy a sekundy šestiletého vzdělávacího oboru budou učebnice zapůjčeny.


Seznam učebnic pro jednotlivé ročníky:

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (23. 6. 2021)