Cena za pronájem sportovní haly a malého sálu od 1. 2. 2022

cena za pronájem sportovní haly a malého sálu od 01 02 2022

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (30. 1. 2022)