Distanční výuka

Odkaz na Moodle:

https://gzastavka.cz/kurzy/course/index.php?categoryid=49

Případné nejasnosti řešte elektronickou komunikací s třídní učitelkou – třídním učitelem.

 

RNDr. Zdeněk Máša, zástupce ředitele školy (12.3. 2020)