Doučování žáků škol ve školním roce 2022/2023

Plakát

Škola je zapojena do projektu financovaného EU “doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy “.

Plakát
Plakát