Důležitá informace

Vážení rodiče,

v návaznosti na mimořádné opatření o uzavření škol a následnou karanténu, kdy nevíme přesně, ke kterému datu budeme moci zahájit výuku, je velice pravděpodobné, že některé plánované akce budou muset být zrušeny. Týká se to i sportovního kurzu tříd S4.A a C2.A a vlastivědného putování třídy S2.A, které měly proběhnout v červnu.

Žádáme Vás proto, abyste pozastavili zálohové a doplatkové bezhotovostní platby na účet školy na tyto výše jmenované akce.

O dalším postupu v případě konečného zrušení těchto akcí Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek. V případě velice pravděpodobného úplného zrušení těchto akcí Vám vrátíme peníze v plné výši.

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (24. 3. 2020)