Důležitá informace pro uchazeče o studium

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme:
  • 2 třídy čtyřletého vzdělávacího oboru 79-41-K/41 pro 60 uchazečů o studium na gymnáziu
a
  • 1 třídu šestiletého vzdělávacího oboru 79-41-K/61 pro 30 uchazečů o studium na víceletém gymnáziu.
Konkrétní kritéria přijímacího řízení budou vyvěšena na stránkách školy do 31. 1. 2023.
Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (21. 10. 2022)