Adaptační pobyty nových tříd

  • 18. 9. 2024 - 08:00

nová S1.A + nová C1.A

Informace :

  • Počáteční datum:18. 9. 2024
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:20. 9. 2024
  • Čas ukončení:15:00