Botanická zahrada PřF MU Brno

  • 6. 6. 2022 - 08:00

C1.A

Informace :

  • Počáteční datum:6. 6. 2022
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:6. 6. 2022
  • Čas ukončení:15:00