Botanická zahrada PřF MU Brno

  • 10. 6. 2022 - 08:00

C1.B

Informace :

  • Počáteční datum:10. 6. 2022
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:10. 6. 2022
  • Čas ukončení:15:00