Botanická zahrada PřF MU Brno

  • 3. 5. 2024 - 08:00

C1.A, C1.B

Informace :

  • Počáteční datum:3. 5. 2024
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:3. 5. 2024
  • Čas ukončení:15:00