Botanická zahrada PřF MU Brno

  • 2. 6. 2022 - 08:00

C3.A

Informace :

  • Počáteční datum:2. 6. 2022
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:2. 6. 2022
  • Čas ukončení:15:00