Dějepisná exkurze Praha

  • 14. 9. 2022 - 07:00

S4.A

Informace :

  • Počáteční datum:14. 9. 2022
  • Čas:07:00
  • Koncové datum:16. 9. 2022
  • Čas ukončení:18:00