Dějepisná exkurze Praha

  • 7. 9. 2022 - 07:00

C2.A, C2.B

Informace :

  • Počáteční datum:7. 9. 2022
  • Čas:07:00
  • Koncové datum:9. 9. 2022
  • Čas ukončení:18:00