Konzultace o prospěchu

  • 30. 11. 2021 - 15:00

Vážení rodiče,

z důvodu nepříznivé epidemiologické situace Vás žádáme, abyste osobní návštěvu školy na konzultace o prospěchu v úterý 30. 11. využili jen v nejnutnějším případě a za dodržení následujících platných hygienických podmínek vstupu do školy:

– vstupující osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a toto doloží národním certifikátem o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,

– vstupující osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Výjimky pro prokázání se negativním testem při vstupu do školy:

– osoby ve věku od 12 do 18 let

– osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou podstoupit očkování

– osoby, které mají zatím nedokončené očkování.

Ve výše uvedených výjimkách je možné prokázat se negativním výsledkem PCR testu ne starším než 72 hodin, negativním výsledkem antigenního testu ne starším než 24 hodin. Test musí být odebraný výhradně zdravotníky, ne samoodběrem.

Aktuální informace o klasifikaci žáků za 1. čtvrtletí najdete v systému Bakaláři. Spojit se můžete s třídním učitelem nebo učitelem konkrétního předmětu i telefonicky nebo emailovou poštou – viz stránky školy www.gzastavka.cz složka kontakty.

Děkujeme za pochopení.

Informace :

  • Počáteční datum:30. 11. 2021
  • Čas:15:00
  • Koncové datum:30. 11. 2021
  • Čas ukončení:17:00