Konzultace o prospěchu

  • 28. 11. 2023 - 15:00

vyučování končí ve 12.15

Informace :

  • Počáteční datum:28. 11. 2023
  • Čas:15:00
  • Koncové datum:28. 11. 2023
  • Čas ukončení:17:00