Laboratoře Mendelu, Spatial Hub

  • 14. 1. 2022 - 08:00

S6.A, C4.A

Informace :

  • Počáteční datum:14. 1. 2022
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:14. 1. 2022
  • Čas ukončení:14:30