LVK Rakousko

  • 13. 3. 2022 - 08:00

C1.A, C1.B, S3.A

Informace :

  • Počáteční datum:13. 3. 2022
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:19. 3. 2022
  • Čas ukončení:16:00