Mendelu – laboratoře, Spatial Hub

  • 24. 2. 2023 - 08:00

S6.A, C4.A – informatika, seminář IVT

S5.A volitelná informatika, po 3. vyučovací hodině

Informace :

  • Počáteční datum:24. 2. 2023
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:24. 2. 2023
  • Čas ukončení:15:00