Objektové cvičení — nácvik evakuace

  • 21. 12. 2021 - 08:00
  • S5.A: projekt zdravověda
  • ostatní třídy: objektové cvičení

Informace :

  • Počáteční datum:21. 12. 2021
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:21. 12. 2021
  • Čas ukončení:12:15