Přijímačky nanečisto

  • 13. 2. 2023 - 14:00

Zájemci, hlaste se na maily:

Informace :

  • Počáteční datum:13. 2. 2023
  • Čas:14:00
  • Koncové datum:13. 2. 2023
  • Čas ukončení:17:00