Přijímačky nanečisto

  • 14. 2. 2022 - 14:00

Zájemci, hlaste se prosím na tyto mailové adresy:

Informace :

  • Počáteční datum:14. 2. 2022
  • Čas:14:00
  • Koncové datum:14. 2. 2022
  • Čas ukončení:17:00