Studijní pobyt Anglie

  • 10. 4. 2023 - 00:00

Informace :

  • Počáteční datum:10. 4. 2023
  • Čas:00:00
  • Koncové datum:15. 4. 2023
  • Čas ukončení:23:59