Testování SCIO

  • 19. 11. 2021 - 08:00

S6.A, C4.A

Informace :

  • Počáteční datum:19. 11. 2021
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:19. 11. 2021
  • Čas ukončení:14:00