Ústní zkoušky profilové části MZ 2023

  • 16. 5. 2023 - 08:00

S6.A, C4.A

Informace :

  • Počáteční datum:16. 5. 2023
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:19. 5. 2023
  • Čas ukončení:15:00