Zahraniční exkurze Itálie nebo Slovinsko

  • 7. 9. 2024 - 08:00

C4.A, S6.A nebo C4.B

Informace :

  • Počáteční datum:7. 9. 2024
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:14. 9. 2024
  • Čas ukončení:15:00