Zahraniční poznávací zájezd Itálie

  • 17. 9. 2022 - 08:00

C4.A, S6.A

Informace :

  • Počáteční datum:17. 9. 2022
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:24. 9. 2022
  • Čas ukončení:15:00