INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 31. 5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 24. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 31. 5. 2021 – plné znění viz příloha. Tímto mimořádným opatřením se mění původní platná opatření.

Informace o provozu školy od 31. 5.

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (31. 5. 2021)