INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ VZHLEDEM KE COVID-19 OD 12. 4. 2021

Školní stravování bude probíhat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS, vláda nebo MZd jinak:
  • V rámci možností škola zajistí oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (např. rozložit vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory oddělující jednotlivé třídy).
  • Hygiena a úklid probíhá podle hygienických pravidel stanovených dříve.
  • Důraz je nutné brát na mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
  • Není umožněn samoobslužný odběr a výdej jídel.
  • Personál školní kuchyně musí mít při vydávání i při přípravě školních pokrmů nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd stanovuje.
  • Cizí strávníci a žáci strávníci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány.
  • Pro výdej stravy cizím strávníkům jsou nastaveny pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.
  • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
  • Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.
  • Strávníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, je rozestup alespoň 2 metry; provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky.

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (9 4. 2021)