INFORMACE O KRIZOVÝCH OPATŘENÍCH VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 VE ŠKOLE

Na základě usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 s účinností ode dne 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 včetně platí následující:
  • u středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách,
  • nově se vztahuje zákaz na přítomnost žáků a studentů na praktické výuce.
Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání – na tyto dny jsou stanoveny dny volna.
Od 14. října 2020 do 1. listopadu je přerušen i provoz školní jídelny.
Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (15. 10. 2020)