Informace o úředních hodinách během uzavření školy

Úřední hodiny pro žáky a veřejnost: 
středa 9 – 11 hodin a 13 – 15 hodin,
po dohodě se sekretářkou školy je možné navštívit školu i v jiném termínu.
Vstup do školy je možný pouze za dodržení hygienických pravidel – po celou dobu návštěvy rouška přes ústa a nos, při vstupu do školy dezinfekce rukou a omezit pobyt ve škole po dobu nezbytně nutnou k vyřízení záležitosti.
Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (5. 1. 2021)