Informace pro strávníky a rodiče

Stravné je možné platit:

– hotově u vedoucí školní jídelny v úředních hodinách na pokladně nebo

– bezhotovostně na účet školy: číslo účtu: 115-1923890237/0100, specifický symbol 2.

 

Eva Čížková, vedoucí školní jídelny (28. 5. 2021)