Doplňující volby do Školské rady

Kandidátní listina zákonných zástupců žáků a zletilých studentů pro doplňující volby do Školské rady Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace

  1. Mgr. Marcela Dušková, Rosice, 44 let, učitelka ZŠ
  2. Michaela Jelínková, Zastávka, 42 let, úřednice
  3. Ing. Alexandra Fialová, 47 let, Brno, ekonomka

Volby se budou konat ve dnech 14. – 15. 10. 2019, proběhnou korespondenční formou. Žáci obdrží hlasovací lístek, který mohou v těchto dnech odevzdat do volební urny. (Bližší pokyny uvedeny na hlasovacím lístku.)

Mgr. Martina Dvořáčková (9. 10. 2019)