Přijímací řízení

Gymnázium T. G. Masaryka - v Zastávce u Brna

Organizace přijímacího řízení

Na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvádíme následující obecné informace k organizaci přijímacího řízení: Přijímací řízení […]