Základní informace

Adresa školy

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 39
Zastávka
664 84

Telefon: 546 411 023

Úřední hodiny pro veřejnost

 • pondělí 9–12 a 13.30–15.30 hod
 • středa 9–12 a 13.30–15.30 hod
 • po předchozí domluvě na sekretariátu každý všední den v době 8–16 hod

Fakturační adresa školy

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 39
Zastávka
664 84

IČO: 494 59 899
IZO: 102 191 573
REDIZO: 600 013 987

DATOVÁ SCHRÁNKA: nwr275z

Kódy oboru vzdělání:

 • čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium
 • šestileté studium: 79-41-K/61 Gymnázium

Bezhotovostní platby

 • účet pro příjem záloh: KB 115-1923890237/0100 + VS + SS
 • běžný účet:  KB 123-3018470207/0100
 • účet FKSP: KB 123-3018700287/0100

 

 • specifický symbol1 – škola, 2 – jídelna
 • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka/žákyně/strávníka (NE rodiče!)
 • variabilní symbol: pro školu přidělí účetní, pro jídelnu vedoucí školní jídelny

Kontaktní osoby

Ředitel školy
Mgr. Libor Hejda, hejda@gzastavka.cz

Zástupce ředitele školy
RNDr. Zdeněk Máša, masa@gzastavka.cz

Výchovná poradkyně
Mgr. Markéta Teplá, tepla@gzastavka.cz

Školní metodik prevence
Mgr. Radek Malý, malyr@gzastavka.cz

Kariérové poradkyně

RNDr. Lenka Krejčíková, krejcikova@gzastavka.cz

Mgr. Lenka Mášová, masova@gzastavka.cz

Mgr. Světlana Smejkalová, smejkalova@gzastavka.cz

Školní psycholog

Mgr. Petr Kluska, psycholog@gzastavka.cz

Gymnazijní společnost
gs@gzastavka.cz

Předseda Gymnazijní společnosti
Mgr. Radek Hakl, hakl@gzastavka.cz

Školská rada

Mgr. Martina Dvořáčková, dvorackova@gzastavka.cz

Koordinátor ŠVP
RNDr. Zbyněk Leitner, leitner@gzastavka.cz

Webové stránky: www.gzastavka.cz

Správce webových stránek: Mgr. Světlana Smejkalová, smejkalova@gzastavka.cz

Telefony a emaily

hlavní linka 546 411 023
jídelna 546 429 241
školní mobil 731 014 274
telefon ředitele 603 297 587
hlavní e-mail školy email@gzastavka.cz
e-mail ředitele hejda@gzastavka.cz
e-mail zástupce ředitele masa@gzastavka.cz
e-mail výchovného poradce tepla@gzastavka.cz
e-mail vedoucí školní jídelny kuchyne@gzastavka.cz

Zaměstnanci školy

Mgr. Libor Hejda ředitel školy, Bi, Tv hejda@gzastavka.cz
RNDr. Zdeněk Máša zástupce ředitele, F masa@gzastavka.cz
Mgr. Zuzana Běhalová Fj, On behalova@gzastavka.cz
Ing. Ludmila Brestičová koordinátorka ICT, IVT bresticova@gzastavka.cz
Mgr. Martin Dojiva F, Ch dojiva@gzastavka.cz
Mgr. Martina Dvořáčková Čj, Vv dvorackova@gzastavka.cz
Mgr. Radek Hakl M, Z hakl@gzastavka.cz
Mgr. Renata Hemalová Aj hemalova@gzastavka.cz
Mgr. Nina Jašková, Ph.D. D, latina jaskovan@gzastavka.cz
Mgr. Eva Kokešová Čj, Nj kokesova@gzastavka.cz
Mgr. Eva Konečná Čj, Hv konecna@gzastavka.cz
RNDr. Lenka Krejčíková kariérová poradkyně, M, Bi krejcikova@gzastavka.cz
RNDr. Zbyněk Leitner koordinátor ŠVP, M, F leitner@gzastavka.cz
Mgr. Josef Malý Z, Tv maly@gzastavka.cz
Mgr. Radek Malý školní metodik, Z, Bi malyr@gzastavka.cz
Mgr. Tereza Maňáková Aj, Bi manakova@gzastavka.cz
Mgr. Jitka Marková Aj, Nj markova@gzastavka.cz
Mgr. Lenka Mášová kariérová poradkyně, On, Tv masova@gzastavka.cz
Mgr. Veronika Miškelová Nj miskelova@gzastavka.cz
Ing. Miroslav Novotný IVT novotny@gzastavka.cz
Kateřina Šancová asistentka pedagoga sancova@gzastavka.cz
Mgr. Andrea Rosendorfová Fj, Tv rosendorfova@gzastavka.cz
Mgr. Zuzana Rosendorfová On, Tv rosendorfovaz@gzastavka.cz
Mgr. Světlana Smejkalová kariérová poradkyně, M, IVT smejkalova@gzastavka.cz
Mgr. Eva Ševčíková Nj, Čj sevcikova@gzastavka.cz
Mgr. Barbora Štreitová Aj, Nj streitova@gzastavka.cz
Mgr. Hana Tejkalová Aj tejkalova@gzastavka.cz
Mgr. Markéta Teplá výchovná poradkyně, Aj, On, M tepla@gzastavka.cz
Mgr. Jana Zavadilová Ch, Bi zavadilova@gzastavka.cz
Mgr. František Zahradníček Bi, Tv zahradnicek@gzastavka.cz
Mgr. Josef Žaža Čj, D zaza@gzastavka.cz
Provozní zaměstnanci:

Mgr. Petr Kluska – školní psycholog

Vladimíra Kupčíková – ekonomka školy
Soňa Smiešna – mzdová účetní
Eva Čížková – vedoucí školní jídelny

Třídní učitelé a jejich zástupci

Třída Třídní učitel Zástupce třídního učitele
S1.A Mgr. Jana Zavadilová Mgr. Eva Kokešová
S2.A Mgr. Eva Konečná Mgr. Nina Jašková, Ph.D.
S3.A Mgr. Světlana Smejkalová Mgr. Jitka Marková
S4.A Mgr. Radek Malý RNDr. Lenka Krejčíková
S5.A Mgr. Renata Hemalová Mgr. Eva Ševčíková
S6.A Mgr. Radek Hakl Ing. Ludmila Brestičová
C1.A  Mgr. Barbora Štreitová Mgr. Tereza Maňáková
C1.B  Mgr. Lenka Mášová Mgr. Zuzana Rosendorfová
C2.A Mgr. Martin Dojiva Mgr. Zuzana Běhalová
C3.A Mgr. Martina Dvořáčková Mgr. Hana Tejkalová
C3.B Mgr. Josef Žaža Mgr. Andrea Rosendorfová
C4.A RNDr. Zbyněk Leitner Mgr. František Zahradníček