Kritéria hodnocení profilové části MZ

kritéria hodnocení profilové části MZ 2023

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (31. 3. 2023)