Kritéria hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2021

kritéria hodnocení ústní zkoušky profilové části MZ 2021

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (1. 6 2021)