Leták pro publicitu projektu Šablony OP JAK

Ve školním roce 2022/2023 získala škola dotaci ve výši 1 678 446 Kč z Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projektu s názvem „Šablony OP JAK Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka“.Realizace projektu začala 1. 2. 2023 a ukončení fyzické realizace projektu je plánováno na 30. 11. 2025.

Projekt Šablony OP JAK umožňuje škole získat finanční podporu pro zlepšení a inovaci vzdělávacích metod a prostředků. Prvním hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělání na gymnáziu. Škola plánuje modernizovat výukové materiály a technologie, což umožní učitelům poskytovat atraktivní a interaktivní výuku. Díky modernizaci technických a informačních zdrojů budou moci pedagogové efektivněji vést výuku i sledovat pokrok studentů. To umožní rychleji reagovat na specifické potřeby studentů a zlepšovat vzdělávací programy.

Dále bude podpořena odborná příprava pedagogického sboru. Učitelé dostanou možnost účastnit se kurzů a školení, která jim pomohou vylepšit své odborné a jazykové znalosti i výukové dovednosti. Budou mít také možnost využít metod vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.

Projekt Šablony OP JAK klade velký důraz na inkluzivitu, což znamená, že všichni studenti, včetně těch se zdravotními či sociálními potřebami, budou mít rovný přístup ke vzdělávání. Gymnázium T. G. Masaryka se zavázalo k vytvoření inkluzivního vzdělávacího prostředí, kde se každý student bude cítit vítán a podporován. Na školu se podařilo získat školního psychologa, který je plně hrazen právě z tohoto projektu. Mohou pokračovat ve své práci i kariérové poradkyně, o jejichž aktivity byl v předchozím projektu (Šablony II) velký zájem.

Díky finanční podpoře bude škola schopna poskytovat ještě kvalitnější vzdělání a zároveň zajistit inkluzivitu a rovnost příležitostí pro všechny studenty. Projekt také pomůže zvýšit účinnost vzdělávání, což bude mít pozitivní dopad na celkový rozvoj studentů a připraví je na úspěšnou budoucnost.

 

 

Ing. Ludmila Brestičová (20. 10. 2023)