LVK Rakousko C1A + S3A 2020

Do zahraničí je nutné vzít si s sebou kartičku české pojišťovny (všeobecné, vojenské atd.) V případě zranění ji chtějí vidět v nemocnici. Dále je ale nutné v případě jakékoliv pojistné události co nejdříve kontaktovat pojišťovnu Allianz na asistenční linku a pojistnou událost zde nahlásit, operátoři Vám zde sdělí další postup (konzultujte např. i způsob dopravy z nemocnice atd.). Telefonní číslo je uvedené na kartičkách.

Protože máte pojištěné i STORNO ZÁJEZDU, je nutné nám dát co nejdříve vědět, abychom žáka ze zájezdu odhlásili. K datu odhlášení se vztahují stornopoplatky v různé výši. Tyto stornopoplatky pak  zákonný zástupce pojištěného žáka vyžádá na pojišťovně. Musí pojišťovnu kontaktovat, na příslušnou adresu zaslat kopii zprávy od lékaře, vyplnit formulář o nahlášení škodní události, cestovní smlouvu a stornofakturu, kterou škola vyžádá.  Stornofakturu je možné vystavit až po ukončení zájezdu.

Popis celého postupu naleznete zde:

https://www.allianz.cz/pro-klienty/oznamit-novou-udalost/cestovani/stornovaci-poplatky.html

Pojišťovna pak celou věc vyhodnotí a pokud bude vše v pořádku, zašle na účet klienta 75 % – 80 % stornované částky.

DŮLEŽITÉ!!!

Vzhledem ke zvýšeným dotazům rodičů ohledně LVK do Rakouska podáváme následné informace:

Škola pojistila žáky cestovním pojištěním, které má smluvně ošetřeno náš zřizovatel (vyplývá z podmínek daných zřizovatelem). V tomto pojištění není pojištění storna na zrušení zájezdu!!!

Všechny informace, včetně pojištění, jsme uvedli  na stránky školy v dostatečném předstihu (srpen 2019), ve kterých byli žáci upozorněni, že pokud toto pojištění není dostatečné, viz pojištění na storno zájezdu, je nutné, aby si toto pojištění sjednali individuálně (viz všeobecné podmínky cestovní kanceláře). Žáci na toto byli upozorňováni opakovaně.

Přestože není naší povinností sjednávat na zájezd pojištění na storno poplatek, vycházíme přihlášeným účastníkům, kteří si toto pojištění nesjednali, vstříc a nabízíme jeho sjednání prostřednictvím školy. Upozorňujeme, že pojištění storna zájezdu není na výskyt koronaviru, ale na to, že žák nemůže odjet z důvodu nečekané nemoci. Vzhledem k této skutečnosti se budeme snažit, pokud to aktuální situace dovolí, lyžařský výcvikový kurz uskutečnit.

Pokud chcete dítě pojistit, v pátek 28. 2. žák uhradí 200 Kč třídní učitelce.

Žádáme Vás o sledování aktuálních informací na stránkách školy.

Mgr. Jana Gajdušková (30. 8. 2019)