Maturitní témata ústní zkoušky profilové části MZ 2023

maturitní témata ústní zkoušky profilové části MZ 2023

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (16. 11. 2022)