Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné práce

stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné práce MZ 2023   Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (2. 2. 2023)

Maturitní témata ústní zkoušky profilové části MZ 2023

maturitní témata ústní zkoušky profilové části MZ 2023 Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (16. 11. 2022)

Rozhodnutí ŘŠ o seznamu literárních děl k MZ

3-2223-rozhodnutí-ředitele-o-seznamu-literárních-děl k MZ 2023   Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (10. 10. 2022)

Rozhodnutí ŘŠ o konání MZ

2-2223-rozhodnutí-ředitele-o-maturitní-zkoušce-2023   Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (10. 10. 2022)