MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PRO PROVOZ VE SPORTOVNÍ HALE GYMNÁZIA T. G. MASARYKA ZASTÁVKA OD 22. 11. 2021

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PRO PROVOZ VE SPORTOVNÍ HALE GYMNÁZIA TGM ZASTÁVKA OD 22. 11. 2021

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (22. 11. 2021)