Nařízení vlády ČR

Gymnázium T. G. Masaryka - v Zastávce u Brna

Podle nařízení vlády ČR – prezenční výuka je od 11. 3. 2020 přerušena.

Od 12.3. 2020 běží distanční výuka, založená pro všechny třídy a předměty v systému MOODLE.