Navýšení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů

Dne 19. 4. 2023 přijala Rada Jihomoravského kraje usnesení č. 6551/23/R97, na jehož základě rozhodl ředitel školy o navýšení předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke vzdělávání takto:

obor vzdělání 79-41-K/41 (čtyřleté denní studium) – předpokládaný počet přijímaných uchazečů 64

 

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (21. 4. 2023)