Na základě nepříznivé epidemiologické situace ve státě stanovuje MŠMT podle § 24 odst. 3 školského zákona odlišnosti v organizaci školního roku takto:
Dny 21. 12. a 22. 12. se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.
Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (16. 12. 2020)