Oznámení ŠJ

Na základě vyjádření firmy Z-WARE s.r.o., která nám poskytuje čipy na stravování, nebude od 1. ledna 2019 vratná záloha za tyto čipy – viz příloha.

Odůvodnění

Zakoupený čip se stává majetkem strávníka, proto se čipy po ukončení stravování nebudou vracet. Jestliže strávník čip ztratí, je povinen zakoupit si čip nový. Čipy, které jsou v zákonné záruce a přestanou fungovat, budou zaslány výše jmenované firmě k posouzení. Výměna za nový čip bude provedena na základě vyjádření této firmy. Pokud se prokáže poškození čipu zaviněné strávníkem, čip vyměněn nebude a strávník si bude muset koupit čip nový.

Potvrzení: Potvrzení_Gymn. Zastávka

 

Renata Nováková, vedoucí školní jídelny

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (17. 1. 2019)