Pokyny k přihlášení obědů 2022/2023

 

Všichni zájemci o školní stravování (včetně stávajících strávníků) musí vyplnit PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ  (ke stažení zde).

 

Řádně vyplněnou přihlášku odevzdá každý strávník buď přímo ve školní jídelně (nejlépe v přípravném týdnu od 22. 8. 2022, žáci 1. třídy ZŠ si pro vyřízení nachystají 102,- Kč na čip) nebo zašle mailem na adresu kuchyne@gzastavka.cz a to nejpozději do 1. září 2022.

Na základě doručené a správně vyplněné přihlášky obdrží strávník popř. zákonný zástupce strávníka evidenční číslo, které slouží jako variabilní symbol k rychlejší identifikaci platby strávníka (platí pouze pro nové strávníky, pro stávající strávníky zůstává identifikační číslo nezměněno).

Stravné je možné platit hotově u vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostně na účet školy: číslo účtu: 115-1923890237/0100, specifický symbol 2.

Pokladní hodiny kanceláře ŠJ:

Úterý 7 až 8 hod. 11.30 až 13.30 hod.
Středa 7 až 8 hod. 11.30 až 13.30 hod.

Údaje o bezhotovostní platbě (variabilní symbol) je nutné si vyžádat u vedoucí školní jídelny.

Při placení v hotovosti dostane strávník paragon – KONTROLUJTE!

Objednávky, výdej a odhlašování obědů je prováděno pomocí čipů (102,- Kč), pro gymnazisty ISIC kartou (během září, než se karta vyřídí, dostanou stravenky) v jídelně na terminále nebo na internetu http://strav.nasejidelna.cz/0179 – každý strávník dostane přihlašovací údaje.

Odhlašování obědů alespoň jeden den předem do 13.30 hod. pokud je nepřítomnost plánovaná (výlet, lékař, školní akce apod.) V případě nemoci i ráno do 8 hod. osobně, telefonicky nebo na e-mail: kuchyne@gzastavka.cz, oběd bude nabídnut k prodeji.

Neodhlášené obědy propadají nebo je můžete odebrat do jídlonosiče – žáci a studenti první den nemoci.

Od 11 let si mohou strávníci vybírat ze dvou nabízených jídel.

Další informace jsou uvedeny v „PROVOZNÍM ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY“ – je vyvěšen v jídelně a na stránkách školy ve složce školní jídelna.

Kontaktní údaje: tel. 546 429 241, e-mail: kuchyne@gzastavka.cz

 

Eva Čížková, vedoucí školní jídelny (22. 6. 2022)