Pokyny k přihlášení obědů

Všichni zájemci o školní stravování (včetně stávajících strávníků) musí vyplnit PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ.

Přihláška ke stravování GTGM 21-22

 

Řádně vyplněnou přihlášku odevzdá každý strávník přímo ve školní jídelně (nejlépe v přípravném týdnu od 23. 8. 2021) nebo zašle mailem na adresu kuchyne@gzastavka.cz a to nejpozději do 2. září 2021.  

Na základě doručené a správně vyplněné přihlášky obdrží strávník popř. zákonný zástupce strávníka evidenční číslo, které slouží jako variabilní symbol k rychlejší identifikaci platby strávníka (platí pouze pro nové strávníky, pro stávající strávníky zůstává identifikační číslo nezměněno).

 

Eva Čížková, vedoucí školní jídelny (20. 8. 2021)