Pravidla a doporučení pro konání písemných zkoušek MZ

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (21. 4. 2023)